Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych od swojej XII edycji, a więc od 1996 roku, gości w Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy”.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Małopolskie Centrum Kultury „SOKÓŁ” w Nowym Sączu oraz Towarzystwo Kultury Teatralnej  w Warszawie.

 Sejmik ma charakter przeglądu, a najlepsze zespoły teatralne nominowane są przez komisję artystyczną na Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.

Głównym jego zadaniem jest popularyzacja dorobku artystycznego wiejskich zespołów teatralnych, ukazanie piękna tkwiącego w tradycyjnej kulturze ludowej, a także tworzenie tradycji stałych spotkań, integrujących zespoły i ich opiekunów.

Do udziału w Sejmiku organizatorzy zapraszają grupy teatralne z województw: małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Przedstawiane spektakle oparte są na pisanych sztukach gwarowych, adaptacji klasyki dramaturgicznej do realiów lokalnych, inscenizacji tekstów literackich, oparte na zwyczajach związanych z pracą, z obrzędowością rodzinną lub doroczną. 

 

Więcej informacji o historii Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych znajdziecie na stronie Małopolskiego Centrum Kultury „SOKÓŁ” w Nowym Sączu pod linkiem: Sejmik Teatrów Wiejskich

Dom Ludowy img1472