UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Udział w wydarzeniach organizowanych przez Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” oraz wejście na teren, na którym odbywają się wydarzenia, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik audiowizualnych i nagraniowych, w celach związanych z prowadzoną działalnością kulturalną, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy”.