35. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

Program transmisji:

00:02:45 - Uroczyste otwarcie Sejmiku

00:07:35 - WYZWOLINY NA KOWOLA, reż. Józef Tokarczyk Zespół Regionalny SPOD KICEK z Mordarki, pow. limanowski

01:44:20 - U NOWEGO SOŁTYSA, reż. członkowie zespołu Zespół Obrzędowy GRUSZA z Rzerzęczyc, pow. częstochowski

03:05:00 - DOBRZE JEST SE ZAPLANOWAĆ!, reż. członkowie zespołu Grupa Teatralna MARUSYNIANKI z Maruszyny, pow. nowotarski

04:14:45 - NA PODDASZU U MALARZA, reż. Jacek Strama Grupa Teatralna Seniorów Gminy Zabierzów KURDESZ, pow. krakowski

05:29:18 - ŚPISKO MEDECINA, reż. Maria Wnęk Zespół Regionalny ZIELONY JAWOR z Krempach, pow. nowotarski

07:32:30 - Ogłoszenie nominacji na 37. Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie i zakończenie 35. Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych