Gminny Konkurs Gawędy i Recytacji im. Hanki Nowobielskiej

Przez kilka lat w Białce Tatrzańskiej odbywał się szkolny konkurs gawędy i recytacji im. Hanki Nowobielskiej – wybitnej poetki mieszkającej właśnie w Białce Tatrzańskiej. W 2010 zyskał on rangę gminnego konkursu, a jego głównym organizatorem zostało Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”. Od tego czasu Komisja Artystyczna, złożona z regionalistów, poetów i znawców gwary góralskiej ocenia prezentacje młodych gawędziarzy i recytatorów w pięciu grupach wiekowych. Najlepsi z nich są kwalifikowani do reprezentowania gminy Bukowina Tatrzańska na szczeblu międzywojewódzkim tj. Przeglądzie Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia-Florka w Białym Dunajcu.

Celem Konkursu jest zainspirowanie dzieci i młodzieży pochodzących ze Spisza i Podhala, mieszkających na terenie gminy Bukowina Tatrzańska do aktywnego udziału w popularyzacji rodzimej kultury (gwary, stroju i dorobku lokalnych poetów i pisarzy) oraz stworzenie młodym uczestnikom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich i gawędziarskich.

Dom Ludowy 12911