Wernisaż wystawy prac wykonanych podczas "Warsztatów twórczych w Szkole Ginących Zawodów"