Dziadońcyne Granie 2019 r.

Skrzypce prym: Józef Długopolski

Skrzypce sekund: Wojciech Jędrol

Basy: Stanisław Bzdyk