Dziadońcyne Granie 2018 r.

Skrzypce prym: Maciej Obrochta

Skrzypce sekund: Tadeusz Gocał

Basy: Marek Łowisz