Dziadońcynie Granie 2009 r.

Skrzypce prym: Wojciech Śliwiński

Skrzypce sekund: Krzysztofa Łukaszczyk-Hajduk

Basy: Marcin Bobak