Dziadońcyne Granie 2005 r.

Skrzypce prym: Tomasz Buńda

Skrzypce sekund: Krzysztof Waliczek

Basy: Dariusz Buńda