Dziadońcyne Granie 2014 r.

Skrzypce prym: Adam Karpiel

Skrzypce sekund: Marek Majerczyk

Basy: Tadeusz Gocał