Dziadońcyne Granie 2013 r.

Skrzypce prym: Jacek Mucha

Skrzypce sekund: Józef Jarząbek

Basy: Wojciech Łukaszczyk-Hajduk