Dziadońcynie Granie 2011 r.

Skrzypce prym: Jan Kuchta

Skrzypce sekund: Łukasz Babiarz

Basy: Janusz Stasik