Dziadońcynie Granie 2010 r.

Skrzypce prym: Józef Skupień-Grzych

Skrzypce sekund: Jan Wilczek

Basy: Jan Wilczek