Dziadońcynie Granie 2009 r.

Skrzypce prym: Czesław Joniak

Skrzypce sekund: Łukasz Murzański

Basy: Stanisław Rusnak