Dziadońcyne Granie 2016 r.

Skrzypce prym: Andrzej Majerczyk

Skrzypce sekund: Jan Skupień-Salomon

Basy: Marian Marduła (Alek)