„Portki” (DVD)

Hej, pradziady,
wstajciez z grobów
bo haw cuda! 
Bo haw dziwy!
Owiec momy sto tysiyncy, 
portek w zamian 
coroz wiyncyj.
To teksasy! 
Takie casy!

Zmiany kulturowe zachodzące w połowie ubiegłego wieku dosięgły również i górali: z miasta przyszło nowe — intrygujące, ciekawe, atrakcyjne. Ale czy na pewno dobre? Czy w sercach bukowiańskich gospodarzy nowoczesność zdoła zastąpić tradycję? Jaki wpływ na codzienne życie będą miały odwiedziny niespodziewanych gości?

Dom Ludowy 62