„Chory z urojenia” (DVD)

„Nie pomoze doktór, ni wiejskie znachory,

Kie ześ jest cłowieku z urojynio chory”

Sztuka napisana przez Moliera została przełożona przez Tadeusza Boy Żeleńskiego na język polski, a tym tekstem posłużył się Jan Gutt-Mostowy w swojej adaptacji do realiów i gwary podhalańskiej.

Być „chorym z urojenia” to nie to samo co być symulantem – bo ten ostatni specjalnie udaje dla korzyści albo zarobku, a „chory z urojenia” sam już w to uwierzył że jest chory, a z czasem potrzeba choroby staje się sama w sobie chorobą… Ale i na to, jak się okaże, sposób się znajdzie.

Dom Ludowy okladka-chory1

Chory z urojenia