Zespół Regionalny CZARDASZ z Niedzicy - „KRZCINY”, reż. Maria Waniczek