Komunikat 38. Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych

Komunikat 38. Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych
w Bukowinie Tatrzańskiej z dnia 16 - 17 września 2023 r.

Komisja Artystyczna w składzie:

Andrzej Franczyk – aktor, Teatr Ludowy Kraków – Nowa Huta

Benedykt Kafel – etnograf, folklorysta, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF, Nowy Sącz

Jan Zdziarski – instruktor teatralny, wiceprezes Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie

 

Obejrzała 11 przedstawień: 3 z województwa podkarpackiego (z pow. leżajskiego, łańcuckiego, sanockiego), 8 z województwa małopolskiego (z pow. chrzanowskiego, krakowskiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego).

Dom Ludowy 38-miedzywojewodzki-sejmik-wiiejskich-zespolow-teatralnych-2023-20230917153039-dsc8692--mini

Tegoroczny przegląd był bardzo wyrównany pod względem poziomu artystycznego.
To bardzo cieszy, a jednocześnie postawiło przed Radą Artystyczną trudne zadanie wyboru najciekawszych widowisk na Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. Obejrzeliśmy sześć przedstawień o charakterze obrzędowo-obyczajowym. Wśród nich jedno dotyczyło zwyczajów związanych z pracą, a było to „Miodobranie”. Cztery ukazywały różne fragmenty obrzędu weselnego od „Zmówin”, „Zrękowin”, poprzez „Oczepiny” i próbę ukazania całości „Wesela”. W wyżej wskazanych widowiskach pojawił się temat bardzo rzadko prezentowany na scenie, dotyczący smutnej strony ludzkiej egzystencji – „Pogrzebowiny”. Podkreślić należy staranność realizacyjną, ubiory i stroje, sprawność aktorską wykonawców w tych widowiskach, a także dobrą gwarę.

Zaprezentowane zostały dwa spektakle o charakterze dramatycznym, była to część II „Dziadów” Adama Mickiewicza oraz „Podróż do krainy cieni, czyli pocztówki ze starego Chrzanowa”, którego scenariusz został napisany na podstawie książki Ilony Dworak-Cousin
o tym samym tytule.

Program Sejmiku dopełniły przedstawiania mające charakter obrazków teatralnych, których temat był związany z życiem wsi, wśród nich „Gąś świontegło Morcina”, „Miłość Hanusi”
i „Zoraza we wsi”.

Komisja Artystyczna zwraca uwagę na liczniejszy udział zespołów spoza województwa małopolskiego, niż w latach poprzednich. Doceniamy pasję teatralną w zespołach wielopokoleniowych, gdzie tradycja teatru wiejskiego przekazywana jest młodym adeptom. Fakt ten napawa nas nadzieją na przyszłość. Teatry wiejskie nie tylko przywracają pamięć
o zwyczajach i obrzędach ludowych, ale też komentują współczesną rzeczywistość zachowując język regionalny, co jest szczególnie cenne dla ciągłości dziedzictwa kulturowego.

 

Komisja Artystyczna 38. Sejmiku w Bukowinie Tatrzańskiej postanowiła zarekomendować
do udziału w Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie następujące spektakle:

  1. ZMÓWINY, reż. Jerzy Nieć

Zespół Regionalny PODEGRODZIE z Podegrodzia, pow. nowosądecki

 

  1. DZIADY część II, reż. Andrzej Róg

Grupa Teatralna WRZĄSOWICE z Wrząsowic, pow. krakowski

Jako grupę rezerwową komisja rekomenduje:

POGRZEBOWINY, reż. Maria Waniczek

Zespół Regionalny CZARDASZ z Niedzicy, pow. nowotarski

Członkowie jury gratulują wszystkim twórcom  zaangażowania i pasji, która przynosi radość i satysfakcję nie tylko wykonawcom, ale i widzom. Wszystkie zespoły, które brały udział w Sejmiku otrzymały pamiątkowe dyplomy (zaprojektowane i wykonane przez Pana Franciszka Palkę) ufundowane przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz ciupagi ufundowane przez Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej.

Dziękujemy współorganizatorom Sejmiku, Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Bukowiańskiemu Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej za wsparcie finansowe, sprawność organizacyjną i stworzenie znakomitej atmosfery umożliwiającej zespołom jak najlepszą prezentację przywiezionych przedstawień.