Protokół z 38. Przeglądu Gminnych Zespołów Regionalnych „Małe Bajania”

Protokół z posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej występy w ramach 38. Przeglądu Gminnych Zespołów Regionalnych „Małe Bajania”

Bukowina Tatrzańska, 28 kwietnia 2024 r.

 Komisja w składzie:

 1. dr Dorota Majerczyk – etnomuzykolog
 2. mgr Marek Harbaczewski – choreograf
 3. mgr Benedykt Kafel –  etnograf

oceniła 26 punktów programu, w tym: 14 instrumentalistów, 1 muzykę i 11 programów zespołów regionalnych, reprezentowanych przez:

 • Zespół Góralski „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej
 • Dziecięcy Zespół Góralski „Zawaternik” z Leśnicy-Gronia
 • Szkółkę Góralskiego Muzykowania z Leśnicy-Gronia
 • Zespół Góralski „Ślebodni" z Leśnicy-Gronia
 • Dziecięcy Zespół Góralski „Zyngierki Białcańskie” z Białki Tatrzańskiej
 • Dziecięcy Zespół Góralski „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej
 • Zespół Góralski „Białcanie” z Białki Tatrzańskiej
 • Dziecięcy Zespół Regionalny „Małe Ciardasie” z Czarnej Góry
 • Szkółkę Regionalnego Muzykowania z Czarnej Góry
 • Zespół Regionalny „Ciardasie” z Czarnej Góry
 • Zespół Regionalny „Śtama” z Brzegów i Rzepisk
 • Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Jurgowianie” z Jurgowa
 • Zespół Regionalny „Podhale Grupa Spiska" z Jurgowa
 • Szkółkę Regionalnego Muzykowania z Jurgowa
 • Dziecięcy Zespół Góralski „Orlynta” im. Anny Koszarek z Bukowiny Tatrzańskiej
Dom Ludowy 20240428101938-kk-dsc7703--mini

Po wnikliwej ocenie Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

W konkursie instrumentalistów:

I kategoria

 • pierwsze miejsce otrzymuje:

- Jan Buńda z zespołu „Mali Wiyrchowianie”

 • drugiego miejsca nie przyznano
 • dwa równorzędne trzecie miejsca otrzymują:

- Jakub Gał ze szkółki z Leśnicy-Gronia

- Olga Marusarz ze szkółki z Jurgowa

 II kategoria

 • pierwsze miejsce otrzymuje:

- Maria Stasik z zespołu „Mali Wiyrchowianie”

 • drugie miejsce otrzymuje:

- Dawid Kowal z zespołu „Mali Białcanie”

 • trzecie miejsce otrzymuje:

- Wojciech Matys z zespołu „Mali Białcanie”

 • wyróżnienie otrzymuje:

- Kacper Dziadkowiec ze szkółki z Leśnicy-Gronia

 III kategoria

 • pierwszego miejsca nie przyznano
 • drugiego miejsca nie przyznano
 • trzecie miejsce otrzymuje:

- Nadia Baran ze szkółki z Jurgowa

 • wyróżnienie otrzymuje:

- Jacek Groński ze szkółki z Leśnicy-Gronia

IV kategoria

 • pierwszego miejsca nie przyznano
 • drugiego miejsca nie przyznano
 • trzecie miejsce otrzymuje:

- Paweł Milon ze szkółki z Czarnej Góry

Poza konkursem zaprezentowały się Szkółki Góralskiego Muzykowania:

- z Bukowiny Tatrzańskiej pod kierunkiem Bartłomieja Koszarka

- z Leśnicy-Gronia pod kierunkiem Andrzeja Budza

- z Jurgowa pod kierunkiem Małgorzaty Matys i Magdaleny Rozmus.

Komisja Artystyczna wyróżniła zespoły:

 • Zespół Góralski „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej – za bardzo dobry śpiew i taniec oraz estetyczny wygląd zespołu.
 • Dziecięcy Zespół Góralski „Zawaternik” z Leśnicy-Gronia – za bogactwo i różnorodność dziecięcych zabaw, ładny śpiew i taniec chłopców.
 • Zespół Góralski „Ślebodni” z Leśnicy-Gronia – za koncepcję programu i dobry śpiew dziewcząt.
 • Dziecięcy Zespół Góralski „Zyngierki Białcańskie” z Białki Tatrzańskiej – za właściwą atmosferę zabaw dziecięcych, spontaniczne zachowania, śpiew i taniec.
 • Dziecięcy Zespół Góralski „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej – za bardzo dobrą reżyserię programu, śpiew i taniec.
 • Zespół Góralski „Białcanie” z Białki Tatrzańskiej – za piękny śpiew i technikę taneczną.
 • Dziecięcy Zespół Regionalny „Małe Ciardasie” i Zespół Regionalny „Ciardasie” z Czarnej Góry – za kultywowanie tradycji muzyczno-tanecznej na Spiszu.
 • Zespół Regionalny „Śtama” z Brzegów i Rzepisk – za ciekawy pomysł widowiska, ładny śpiew i ubiory.
 • Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Jurgowianie” z Jurgowa i Zespół Regionalny „Podhale Grupa Spiska" z Jurgowa – za program dostosowany do wieku dziecięcego i konsekwentne przeprowadzenie tematu.
 • Dziecięcy Zespół Góralski „Orlynta” Anny Koszarek z Bukowiny Tatrzańskiej – za rozśpiewanie i roztańczenie grupy.

Komisja stwierdza, że tegoroczne „Małe Bajania” prezentowały dobry poziom artystyczno-merytoryczny. Wyrażamy satysfakcję z właściwego kierunku pracy kierowników i instruktorów z grupami dziecięcymi. Na uwagę zasługuje również przygotowanie widowisk opartych na nowych tematach i ich nieszablonowych rozwiązaniach scenicznych.

Serdecznie dziękujemy organizatorom 38. Przeglądu Gminnych Zespołów Regionalnych „Małe Bajania”, szczególnie pracownikom Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” na czele z dyrektorem Bartłomiejem Koszarkiem,  za  ogrom pracy, troskę okazywaną uczestnikom i wyjątkowo serdeczną atmosferę. Wyrażamy również podziękowanie konferansjerom Honoracie Koszarek i Jakubowi Molkowi za prowadzenie wydarzenia.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z której środków ufundowane zostały nagrody dla zespołów.
Dziękujemy także  sponsorowi Przeglądu Firmie Handlowo-Produkcyjnej JANAS z Nowego Targu oraz Kołu Gospodyń Wiejskich z Bukowiny Tatrzańskiej za przygotowanie smacznego posiłku i ugoszczenie uczestników oraz gości wydarzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Bukowina Tatrzańska, 28 kwietnia 2024 r.