28. Konkurs gawędy, recytacji, śpiewu, tańca góralskiego, instrumentalistów